Podziękowania

  W ramach działalności Koła Wolontariatu przy Szkole  Podstawowej nr 2 w Trzciance przeprowadzona  została zbiórka karmy i akcesoriów dla kotów z azylu i domu tymczasowego ,,Miłki”. Azyl prowadzi Pani o wielkim sercu i bardzo zaangażowana w kocie sprawy.  Lecz gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli sama nie dała by rady. Z całego serca pragnę podziękować uczniom oraz ich rodzicom, którzy wsparli naszą akcje. Raz jeszcze dziękujemy za wrażliwość oraz chęć niesienia pomocy bezdomnym kotom. Na uczniów naszej szkoły zawsze można liczyć!

                                                                                  Koło Wolontariatu przy SP2