„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka”

20 listopada to szczególny dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Rolą dorosłych jest dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane.

W SP2 w ramach szerzenia wiedzy w tym zakresie na holu można było obejrzeć tablice prezentujące Prawa Dziecka. W klasie 2b odbyły się warsztaty z pedagogiem szkolnym, który przybliżył uczniom tematykę związaną z Konwencją o Prawach Dziecka. Były również prezentacje i zabawy dydaktyczne dla najmłodszych „Moje prawa”.

Wszyscy – od rodziców i nauczycieli, po najważniejsze głowy w państwie – mają obowiązek dbać o prawa dzieci. Ochrona tych praw nie tylko tworzy warunki dla rozwoju najmłodszych, lecz także przyczynia się do budowania świadomego i szczęśliwego społeczeństwa, w którym dzieci mają szansę na godne i szczęśliwe życie.

Paulina Piduch

Anna Wiza-Nowicka

Joanna Kaczmarek