Mały przedsiębiorca

W naszej szkole przeprowadzone zostały warsztaty ,,Mały przedsiębiorca” zorganizowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. Celami było przede wszystkim promowanie edukacji ekonomiczno-finansowej, wzbudzanie postawy przedsiębiorczej oraz kształtowanie nawyku rozsądnego zarządzania pieniędzmi. Nauka zwieńczona została Quizem sprawdzającym nabytą wiedzę a także burzą mózgów nt. ,,Co by było gdyby na świecie nie było pieniędzy?”

Dziękujemy CWRKDiZ za warsztaty! Rozwój naszych uczniów pod każdym względem jest dla nas najważniejszy.