Jeden za wszystkich…

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli integracja zespołu klasowego
Integracja to nic innego, jak łączenie czyli zespolenie. Dlatego też staramy się wzmacniać i wypracowywać  pozytywne relacje i integrację zespołu klasowego, poprzez różne formy zajęć oraz wspólne aktywności i projekty.

Klasa IV c w świątecznych nastrojach, ostatnią lekcję z wychowawcą  przeznaczyła  na gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Poprowadzone  w tym dniu zajęcia integracyjne miały korzystny wpływ na wzajemną komunikację i zrozumienie oraz  podniosły  gotowość do współdziałania.
Zerknijcie, co się u nas działo.:)