Debata

Komunikacja międzyludzka już od wieków odgrywa kluczową rolę w relacjach społecznych i budowaniu więzi między ludźmi. Czy jednak w obecnych czasach jesteśmy w stanie mówić o efektywnej komunikacji międzyludzkiej? Na to pytanie postarali się odpowiedzieć uczestnicy debaty na ten temat, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzciance 14 czerwca 2024r. Uczestnikami debaty byli: Burmistrz Miasta Trzcianki Krzysztof Jaworski, dyrektor PKO BP Joanna Maciejewska ,dyrektor Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o. Jacek Szymczak, dyrektor Spedex Sp. z o.o. Wiesław Szumański, radna Miasta Trzcianki Ewa Bogacz, pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Izabela Szmaglińska, policjantka z Komendy Policji Trzcianka Joanna Madaj, lekarz chirurg Daniel Nowicki, Przemysław Szymański – Kancelaria Biegłego Rewidenta Rewizor, radny powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Adam Prankiewicz, Jarosław Wieczorek PCNet Trzcianka , Agnieszka Błoch nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2, uczniowie klas 6 i 7 SP2 oraz młodzież z Akademii Odwagi i Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas dyskusji zwracano uwagę na to, że w dobie Internetu i mediów społecznościowych komunikacja coraz bardziej ogranicza się do krótkich, powierzchownych wiadomości. Brak bezpośredniego kontaktu twarzą w twarz sprawia, że często nie potrafimy zrozumieć emocji czy intencji drugiej osoby, co może prowadzić do nieporozumień i konfliktów. Ponadto, w dobie powszechnej dostępności technologii komunikacyjnych często zapominamy o istotnym aspekcie rozmowy, czyli słuchaniu drugiej osoby. Zamiast tego często skupiamy się na własnych poglądach i przekonaniach, co może uniemożliwić budowanie zdrowych i satysfakcjonujących relacji. Jednocześnie, niektórzy uczestnicy debaty zauważyli pozytywne aspekty współczesnej komunikacji, takie jak szybkość przekazywania informacji czy łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi z całego świata. Dlatego ważne jest, aby nie demonizować nowoczesnych form komunikacji, ale raczej uczyć się korzystać z nich w sposób zapewniający pełne zrozumienie i akceptację drugiej osoby. Do najważniejszych zagadnień należały : Negocjacje, rozwiązywanie konfliktów oraz codzienne dialogi . Pułapki szufladkowania rozmówców. Wpływ właściwie zadawanych pytań na jakość kontaktu z rozmówcą. Umiejętność słuchania emocji oraz adekwatnej reakcji na nie. Budowanie i pogłębianie relacji poprzez skuteczne rozmowy. Podsumowując, debata na temat komunikacji międzyludzkiej przyniosła wiele cennych spostrzeżeń i wskazała na konieczność dbania o jakość naszych relacji poprzez uważne słuchanie, empatię i szacunek dla drugiej osoby. Może być to trudne w dzisiejszym zglobalizowanym i zagonionym świecie, ale warto podjąć wysiłek, aby budować zdrowe i satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Dziękujemy serdecznie przybyłym gościom, rodzicom oraz uczniom ze Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance.

Agnieszka Błoch