Władze MKZP

KADENCJA  grudzień 2023 r. – listopad 2027 r.:

1) ZARZĄD

1. Przewodniczący – Małgorzata Chromiec

2. Z-ca Marcin Boch

3. Sekretarz – Grażyna Kordek-Zozula

4. Skarbnik – Dorota Drewnowska

5. Członek – Grażyna Furs

2) KOMISJA REWIZYJNA

1. Przewodniczący – Danuta Gursztyn

2. Sekretarz – Elżbieta Dudek

3. Członek – Ewa Maciejewska

4. Członek – Beata Burakowska